Peking 1. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Mark Schiefelbein)

Po ukončení 6. summitu Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy v Budapešti v Maďarsku čínska strana zhodnotila päťročnú spoluprácu v dokumente Výsledný zoznam päťročnej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy. Prinášame vám prehľad tohto dokumentu so zhodnotením spolupráce v roku 2017.
Na snímke čínsky prezident Si Ťin-pching.

Spolupráca medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy je nová platforma spolupráce založená v roku 2012 medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej Európy vrátane Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Litvy, Macedónska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska.
Vďaka spoločnému úsiliu všetkých účastníkov v rámci spolupráce “16 + 1” bol vytvorený mechanizmus summitu a platformy spolupráce v oblasti koordinácie politík, hospodárstva a obchodu, kultúry, vzdelávania, poľnohospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, vedy a techniky, think-tank, miestnej výmeny a mládeže.
Zaznamenali sa pozoruhodné úspechy a v spolupráci ľudí z Číny a krajín strednej a východnej Európy. Pri príležitosti 5. výročia spolupráce “16 + 1”, Čína zhodnotila úspechy posledných piatich rokov a vypracovala zoznam výsledkov s viac ako 200 položkami, ktoré pokrývajú päť oblastí, vrátane komunikácie o politike, ekonomiky a obchodu, financií, kultúry a výmeny medzi ľuďmi.

1. Vytvorenie politickej komunikačnej platformy
V apríli 2012 sa uskutočnil 1. summit Číny a krajín strednej a východnej Európy vo Varšave v Poľsku. Čína a 16 krajín SVE spoločne vydali tlačové komuniké o stretnutí predsedov vlád Číny a krajín strednej a východnej Európy. Čína predložila dvanásť opatrení na podporu priateľskej spolupráce s krajinami strednej a východnej Európy.
V septembri 2012 sa v Pekingu uskutočnila inauguračná konferencia sekretariátu pre spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy a prvé stretnutie národných koordinátorov Číny a krajín CEEC.
Rok 2017 v tejto kooperácii začal štvrťročným stretnutím sekretariátu pre spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy a veľvyslanectvami krajín CEEC v Pekingu v Číne v apríli 2017.
V júli 2017 sa uskutočnilo 9. stretnutie národných koordinátorov Číny a krajín CEEC v Pekingu v Číne.
V Bukurešti v Rumunsku v júli 2017 sa konal dialóg medzi politickými stranami medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy a tretím fórom mladých politických lídrov v Číne a Čile.
Delegácia vysokých úradníkov z krajín CEEC navštívila v auguste 2017 Peking, provinciu Gansu a provinciu Hunan.
V októbri 2017 sa uskutočnilo 10. stretnutie národných koordinátorov Číny a krajín CEEC v Budapešti v Maďarsku.
V novembri 2017 sa v Budapešti v Maďarsku konal 6. summit Číny a krajín strednej a východnej Európy.

2. Zlepšenie prepojenia krajín
V júni 2014 sa v Pekingu v Číne uskutočnilo prvé stretnutie spoločnej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti infraštruktúry medzi Čínou, Maďarskom a Srbskom.
Prvá významná konferencia o dopravných, logistických a obchodných trasách: Spojenie Ázie s Európou sa konala v júni 2014 v lotyšskej Rige.
V decembri 2014 Čína, Maďarsko a Srbsko podpísali medzirezortné memorandum o porozumení o projektoch spolupráce medzi Maďarskom a Srbskom v oblasti železničnej spolupráce.
V januári 2015 bol oficiálne zriadený mechanizmus spolupráce v prospech colného vybavenia linky China-Europe Land-Sea Express medzi čínskou, maďarskou, srbskou, macedónskou a gréckou colnicou.
V novembri 2015 Čína podpísala Memorandum o porozumení o spoločnom budovaní iniciatívy “Belt and Road” s Poľskom, Bulharskom, Českou republikou, Srbskom a Slovenskom.
Koordinačný sekretariát pre námorné záležitosti Číny a krajín CEEC 16 + 1 bol zriadený vo februári 2017 vo Varšave v Poľsku.
V máji 2017 Čína podpísala Memorandum o porozumení o spoločnom budovaní iniciatívy “Belt and Road” s Chorvátskom, Čiernou Horou, Bosnou a Hercegovinou a Albánskom.
V máji Čína a Srbsko podpísali dohody o pôžičke na modernizáciu a rekonštrukciu maďarsko-srbskej železničnej trate pre stredisko Belehrad – Stara Pazova.
V júni 2017 sa v čínskej Ningbo uskutočnila pracovná skupina pre operáciu colných prekládok linky China-Europe Land-Sea Express medzi čínskou, maďarskou, macedónskou a srbskou colnicou.
V júni 2017 sa v Budapešti v Maďarsku uskutočnilo 6. stretnutie spoločnej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti infraštruktúry medzi Čínou a Maďarskom a Srbskom.
V júni 2017 sa tiež v Ningbo v Číne konalo Fórum pre colnú spoluprácu Číny a krajín CEEC a prijala iniciatívu na spoluprácu pri budovaní partnerstva v oblasti konektivity.
Čína Hainan Airlines v septembri 2017 spustila let Beijing-Prague-Belgrade.
V októbri 2017 sa vo Varšave v Poľsku konalo 2. stretnutie a obchodné fórum ministrov dopravy Číny a krajín CEEC.

3. Podpora hospodárskej spolupráce a obchodu
V septembri 2012 sa v meste Hefei v Číne konalo 7. Fórum agro-obchodu a hospodárskej spolupráce medzi Čínou a CEEC.
Vo februári 2017 sa na 1. zasadnutí uskutočnil koordinačný mechanizmus medzi Čínou a CEEC v oblasti lesníckej spolupráce.
V apríli 2017 sa v Mostare v Bosne a Hercegovine uskutočnilo 4. stretnutie poradnej rady združenia Číny a krajín CEEC o podpore poľnohospodárskej spolupráce.
V apríli 2017 sa na veľtrhu hospodárstva a veľtrhu v Mostare v Bosne a Hercegovine konala Výstava poľnohospodárskych výrobkov a vína Číny a krajín CEEC.
V máji 2017 sa v Pekingu uskutočnilo druhé fórum o kultúrnom a tvorivom priemysle Čína-CEEC, ako aj 11. medzinárodné fórum o službách obchodu.
V júni 2017 sa v Ningbo konala tretia investičná a obchodná expozícia a jej vedľajšie podujatia – druhé fórum Číny a krajín CEEC o rozvoji spolupráce, 4. veľtrh osobitných výrobkov Číny a krajín CEEC a 3. seminár o spolupráci v oblasti investícií medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy , Čína.
V júni 2017 sa v Ningbo v Číne uskutočnil druhý dialóg o spolupráci v oblasti inšpekcie kvality medzi Čínou a CEEC a spoločné vyhlásenie.
V júli 2017 sa uskutočnilo China Investment Forum v Prahe, v Českej republike.
V júli 2017 Čína podpísala s Poľskom Memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti jadrovej energie.
Stretnutie Čína-CEEC o elektronickom obchode v rámci spoločnosti Belt and Road sa konalo v Chengdu v auguste 2017.
V auguste 2017 sa v Slovinsku v meste Brdo uskutočnilo druhé fórum ministrov poľnohospodárstva Číny a krajín strednej a východnej Európy, ako aj 12. Fórum agroobchodu medzi Čínou a CEEC.
V auguste 2017 sa v Ľubľane, Slovinsku konalo 5. stretnutie poradnej rady združenia Číny a krajín CEEC o podpore poľnohospodárskej spolupráce,
Delegácie z krajín SVE sa zúčastnili 15. medzinárodného veľtrhu poľnohospodárskych výrobkov v Číne, ktorý sa konal v septembri 2017 v Pekingu.
V októbri 2017 sa v Pekingu v Číne konalo medzinárodné sympózium pre výskum a vzdelávanie v oblasti lesného hospodárstva Číny a krajín CEEC. Predstavitelia krajín CEEC navštívili medzinárodný veľtrh lesných výrobkov Yiwu v Číne.
V novembri 2017 sa v Bukurešti v Rumunsku konalo energetické fórum Čína a CEEC a Expo. Fórum vydalo bielu knihu o dialógu o energetickej spolupráci a vyhlásenie ministra o vykonávaní spoločného výskumu v oblasti energetickej spolupráce.
V novembri 2017 sa v Bratislave konali 2. konferencie Číny a krajín CEEC o inovačnej spolupráci.

4. Zlepšenie finančnej spolupráce
V júni 2012 Bank of China zriadila pobočku vo Varšave v Poľsku.
V septembri 2013 podpísala Čínska ľudová banka bilaterálne dohody o menovom swape s Maďarskou národnou bankou a štátnou bankou Albánska.
V januári 2017 banka Číny založila pobočku v Srbsku.
V januári 2017 vydala China UnionPay a Maďarská pobočka Bank of China čínsku debetnú kartu RMB a maďarský forint s dvojitou menou.
V apríli 2017 vydala Česká národná banka bankovú licenciu pre priemyselnú a komerčnú banku Číny.
V máji 2017 Asijská infraštruktúra a investičná banka schválila Rumunsko ako nového potenciálneho člena.
V máji 2017 podpísala v Šanghaji výmena zlata podpísanie memoranda o porozumení s Maďarskom Budapešťskou burzou cenných papierov v Pekingu.
V júni 2017 sa Maďarsko stalo formálnym členom ázijskej infraštruktúry a investičnej banky.
V júli 2017 vydalo Maďarsko 1 miliardu panda dlhopisov RMB s trojročnou splatnosťou na trhu s čínskymi medzibankovými dlhopismi.
V októbri 2017 založila OTP banka zastúpenie v Pekingu.

5. Posilnenie kultúrne a medziľudských vzťahov
V máji 2013 sa uskutočnilo prvé ministerské fórum o kultúrnej spolupráci medzi Čínou a CEEC v Pekingu v Číne.
V júni 2013 sa uskutočnil prvý dialóg o politike vzdelávania medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy v Chongqing v Číne.
V júli 2013 sa uskutočnilo prvé stretnutie miestnych lídrov Číny a krajín CEEC v Číne v Číne.
V auguste 2013 delegácia čínskych interpretačných umení navštívila Litvu, Lotyšsko a Estónsko na nákup programov.
V októbri 2013 sa v Číne uskutočnilo prvé Fórum mladých politických lídrov Číny a krajín CEEC.
V januári 2017 sa v Shenzhene konala tábor zimných tancov Čína-CEEC.
Slávnostné otvorenie Roku mediálnej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy a Filmová výstava krajín CEEC sa konala v Pekingu vo februári 2017.
Združenie tradičnej čínskej medicíny medzi Čínou a CEEC bolo založené v Budapešti v marci 2017 v Maďarsku.
Od januára do marca 2017 sa Čína zúčastnila na veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku, Českej republike, Maďarsku a Srbsku.
V apríli 2017 sa v Skopje v Macedónsku uskutočnilo každoročné stretnutie Čínsko-stredoeurópskej združenia pre kultúru tancov.
Kultúrna sezóna Číny a krajín CEEC bola spustená v Číne v apríli 2017.
Prvé fórum kultúrneho dedičstva medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa konalo v máji 2017 v Belehrade v Srbsku.
V júni 2017 sa v Budapešti uskutočnilo tretie fórum ministrov zdravotníctva Číny a krajín CEEC.
Štvrtá skupina novinárov z krajín CEEC navštívila v júni 2017 Peking, Šanghaj a Shenzhen.
V júni 2017 sa v Pekingu uskutočnil slávnostný ceremoniál semináru vedcov CEEC.
V júni 2017 sa v meste Ningbo v Číne konalo Fórum starostov Číny a krajín CEEC.
V júni 2017 sa tradične čínske centrum medicíny Číny – ČĽR v Maďarsku prelomilo.
V júli 2017 delegácia hovorcov z krajín SVE navštívila Čínu a dialóg hovorcov Číny a krajín CEEC sa konal v Pekingu v Číne.
V júli 2017 sa v Nanjing v Číne konal medzinárodný audítorský seminár pre najvyššie kontrolné inštitúcie v pásme Belt and Road Routes.
V júli 2017 sa v Chengdu konal 3. čínsky letný tábor Čína-CEEC.
V auguste 2017 sa v Macedónsku konal prvý hudobný tábor Číny a krajín CEEC.
V septembri 2017 sa v Pekingu av meste Xi’an uskutočnil 1. Čína-CEEC mládežnícky výmenný tábor Future Bridge.
V septembri 2017 bola v Zhejiang konzervatóriu hudby zriadená Čínsko-stredoeurópska hudobná akadémia a Čína-CEEC.
Prvé fórum rozvoja medzi Čínou a CEEC sa konalo vo Varšave v septembri 2017 v Poľsku.
V septembri 2017 bola oficiálne spustená Únia knižníc Čína-CEEC.
V septembri 2017 sa v Novom Sade v Srbsku uskutočnil 5. dialóg o politike vzdelávania medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy a 4. stretnutie Konzorcia vysokých škôl Číny a krajín CEEC.
V roku 2017 sa v Podgorici v Čiernej Hore uskutočnilo druhé fórum o kapitálových primátoroch Číny a krajín CEEC.
V septembri 2017 sa v Nanjingu v Číne uskutočnil druhý seminár rozhlasu a televízie pre novinárov a redakcie v Číne a Číne.
V októbri 2017 sa v bulharskom Sofii uskutočnilo 3. pracovné stretnutie Združenia miestnych guvernérov Číny a krajín CEEC.
V októbri 2017 navštívili Čínu riaditelia Medzinárodného festivalu ľudového umenia CEEC.
V októbri 2017 sa uskutočnila 1. Dance Master Workshop v Pekingu.
V novembri 2017 sa v Sarajeve v Bosne a Hercegovine uskutočnila 4. konferencia na vysokej úrovni o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Čínou a CEEC.
V novembri 2017 sa v Budapešti v Maďarsku konala Konferencia o sieti Think Tanks.
V rokoch 2016 a 2017 sa v Maďarsku, Rumunsku a Chorvátsku uskutočnili školenia “Bojové umenie na hodvábnej ceste”.