Košice 27. novembra 2018 (HSP/Foto: TASR- Pavol Zachar)
 
V rámci otázok na témy týkajúce sa kresťanstva jeden užívateľ na sociálnej sieti uvažoval, či kresťanom nestačí len Nový zákon, lebo Starý zákon sa mu zdá dosť náročným čítaním a je ho ťažké pochopiť očami dnešného človeka. Aby sa totiž stal z neho “lepší kresťan”, začal čítať Bibliu od jej samotného začiatku. Dostal sa však len po Knihu sudcov a už “sa v tom nejako strácal”. Preto prosí o radu, “ako má obyčajný človek začať s čítaním Biblie”

Ilustračné foto

Na jeho otázku odpovedal biblista Róbert Jáger, ktorý na začiatku podotýka: “Biblia je “komplikovaná” kniha, lebo nie je to kniha, ale knižnica. Nenapísal ju jeden človek, ale niekoľko, a to v rôznych obdobiach… V prvom rade je to záznam skúsenosti človeka s Bohom. Ak vychádzame z tohto predpokladu, potom hľadáme skúsenosť.”
A v tomto zmysle pokračuje Jáger aj pri vysvetľovaní jednotlivých častí Biblie kladením dôrazu na to, že aj Starý zákon má svoje opodstatnenie.
Na “skúsenosť s Bohom” poukazuje už pri knihe Exodus, keď vyslobodením z Egypta mal túto skúsenosť celý národ a tá tvorí základ všetkého: aj pre židov aj pre kresťanov. “Boh zasiahol, vyviedol Izrael skrze Mojžiša a viedol ich 40 rokov cez púšť až do Zasľúbenej zeme. Daroval im zmluvu, to, čo mi poznáme ako Desatoro – Dekalóg (desať slov),” vysvetľuje Jáger s odporúčaním, že začať by bolo dobré práve s knihou Exodus.
Ostatné Mojžišove knihy sa týkajú skôr židovského náboženstva: knihy Levitikus a Numeri hovoria o praktických detailoch ich denného života, o ich predkoch a ako sa dostali do egyptského otroctva píše kniha Genezis, a kniha Deuteronómium je pohľadom späť na putovanie púšťou a pripomienka, “že len vernosť Pánovi nás zachová nažive”.
To práve potvrdzuje aj ďalšia kniha Jozue a nasledujúca kniha Sudcov predstavuje pravý opak, keď “Izrael zabudol na Pána a spôsobil si problémy”. Preto biblista Jáger poznamenáva: “Každý si musí vybrať: s Pánom alebo bez neho. Ak s Pánom, potom nám bude žehnať. Ak bez Pána, potom sami sa preklíname.”
Ďalšie starozákonné knihy Samuelove, Kroník a Kráľov na jednotlivých historických postavách podávajú príklady vernosti a nevernosti voči Bohu. Prorocké knihy upozorňujú izraelský národ a ich vládcov na správnu cestu, aby zostali verní a požehnaní a vyvarovali sa nevernosti. Podobný cieľ majú aj Poučné knihy.
Po krátkom predstavení Starého zákona, vyzdvihujúc v ňom “skúsenosť s Bohom a zachovávanie vernosti voči Nemu”, chce otec Jáger to isté predstaviť aj v Novom zákone.

“Základnou skúsenosťou je skúsenosť s Ježišom z Nazareta. On je pokračovaním Božieho konania. Tak ako konal Boh v čase Mojžiša a viedol národ, tak aj teraz v Ježišovi Boh vedie svoj ľud. Oslobodzuje ho z otroctva nie fyzického, ale duchovného – z hriechu,” vysvetľuje Jáger.
To sú teda štyri Evanjeliá. Nasledujú Skutky apoštolov o tom, “ako prví učeníci nasledovali Majstra (Ježiša) a nechali sa inšpirovať jeho životnou cestou”. Listy sv. apoštola Pavla aj ostatné hovoria o ťažkostiach prvých kresťanov, “čím sa im vysvetľuje, ako treba žiť, vychádzajúc vždy z Ježišovho učenia a života”.
A toto je teda podľa biblistu Róberta Jágera ten požadovaný “plán na čítanie Biblie”.
Nakoniec podáva aj radu : “Chce to trpezlivosť a čas. Neplašiť sa, ale čítať pozorne. Je dobré vybrať si Bibliu s dostatočnými poznámkami, ktoré vysvetľujú text. Najprv teda čítať samotný text. Pri druhom čítaní vziať aj poznámky. Veľmi dobrou pomôckou je Jeruzalemská biblia vydaná už aj v slovenskom preklade. Ako pomôcka poslúži aj séria komentárov k Sv. písmu, ktoré vyšli v dielni Dobrej knihy.”
 
Príspevok Ako by sme mali čítať Bibliu? zobrazený najskôr Hlavné správy.