Niekedy sa stretávame s výrobkom, kde jednoducho nechápeme, ako si to výrobca predstavuje. Ako napríklad turistické autobusy jazdiace veľmi dlhé vzdialenosti, napríklad do horúcich dovolenkových destinácií. Jasné, cieľom je v prvom rade prepraviť čo najväčší počet ľudí, no niektoré sedadlá v určitých typoch autobusov bývajú tak veľmi natlačené, že aj stredne vysokí ľudia majú poriadne veľký problém umiestniť si niekam svoje nohy. Portál brightside.me tomu však prišiel na koreň a objavil, že výrobcovia nás jednoducho úplne vidia, čo dokazuje v niekoľkých ilustráciach. Tie samozrejme treba brať s nadhľadom, veď koniec-koncov sami uznávame, že niektoré veci by sa asi lepšie vymyslieť nedali, no je zarážajúce zistiť, koľko vecí, ktoré denne používame, je postavených na trošku nelogických princípoch. Aspoň pre bežného užívateľa.

Zobraziť galériu 8 galeria