Bratislava 15. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
 
Akadémia Policajného zboru (APZ) v Bratislave otvorí ďalší akademický rok Univerzity tretieho veku. Je určený pre záujemcov od 50 rokov, ktorý sa môžu prihlásiť do 30 júna.

Ilustračné foto

“Tento nový projekt sme otvorili pred dvoma rokmi pre záujemcov o atraktívnu problematiku, ktorú vyučujeme. Bol veľký záujem, máme v dvoch ročníkoch po 130 študentov aj z rôznych regiónov Slovenska. Preto v septembri otvoríme akademický ročník 2018/2019,” uviedla na utorkovej tlačovej konferencii rektorka APZ Lucia Kurilovská.
Prijímacie skúšky sa nekonajú a poslucháči sú prijatí na základe poradia a predloženej prihlášky. Štúdium pre seniorov je trojročné dvojsemestrové. Poslucháči v jednom semestri absolvujú sedem dvojhodinových prednášok, konzultácií alebo praktických cvičení či exkurzií. V prvom ročníku sú oboznámení so všetkými predmetmi APZ. V ďalších ročníkoch si môžu vybrať bloky podľa vlastného záujmu, ktoré môžu využiť v praxi ako napríklad sebaobranu a rôzne zaujímavosti o trestných činoch, domácom násilí či krádežiach alebo dedičských a vlastníckych právach.
“Zatiaľ najväčší záujem je o študijný blok vyšetrovanie, právne zameranie a kriminalisticko-forenzný blok. Študent si môže vybrať aj viac blokov. Záverečné skúšky sú vo forme pohovoru. Máme aj imatrikuláciu, odovzdávanie indexov a prvý raz pripravujeme i promócie,” dodala Kurilovská.
Hlavným poslaním tohto vzdelávania seniorov je poskytnúť priestor pre ich túžbu po poznaní a odborných vedomostiach, prispievať k zlepšovaniu psychologicko-fyzickej kondície a spomaľovaniu starnutia, vytvárať nový hodnotný program, prispievať k skvalitneniu náplne voľného času.
“Najmä v druhom ročníku sa vytvoril družný kolektív. Niektoré skupiny sa stretávajú aj mimo vyučovania,” prezradila Kurilovská.
 
Príspevok Akadémia Policajného zboru dáva ďalšiu príležitosť pre aktívnych seniorov zobrazený najskôr Hlavné správy.