Frankfurt nad Mohanom 26. novembra 2016 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)

Prudký rast obyvateľstva v Afrike bude časom zvyšovať ekonomické, sociálne a spoločenské problémy kontinentu, ale nielen jeho. Informoval o tom portál FAZ.net.

Ilustračné foto

V roku 1950 žilo v Afrike takmer 230 miliónov ľudí. Bola to jedna desatina svetovej populácie. V súčasnosti ich počet dosiahol 1,2 miliardy. Ak sa miera pôrodnosti zachová, v roku 2050 dosiahne počet obyvateľov kontinentu 2,5 miliardy. Údaj uviedli Spojené národy v najnovšom odhade, pričom starú prognózu upravili smerom hore. V roku 2100 by podľa expertov svetovej organizácie mal počet Afričanov dosiahnuť 4,5 miliardy, teda 40 % svetovej populácie.

Africké obyvateľstvo je mimoriadne mladé. Hlavným problémom kontinentu zostáva nedostatok pracovných príležitostí. Milióny mladých ľudí vstupujú na pracovný trh. Väčšina z nich však príležitosť na pevné, relatívne dobré platené pracovné miesto nenachádza. Pracujú príležitostne, prebíjajú sa životom ako pouliční predavači, šoféri či nádenníci. Objektívne zvyšujú masu nespokojných ľudí vo veľkomestách, ktoré sa rýchlo rozrastajú.

V severnej Afrike a na Blízkom východe zostáva miera nezamestnanosti mladých ľudí najvyššia na svete. Podľa štatistiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa udržuje nad hranicou 30 %.

A keď aj mladí ľudia nájdu prácu, väčšina z nich zostáva v biede so zárobkom 3,10 USD (2,96 eura) na deň.

Je jasné, prečo 38 % mladých ľudí pomýšľa na emigráciu. ILO konštatovala, že milióny Afričanov vyháňajú z domova občianske vojny a hospodárska kríza. Ich prvým cieľom zostávajú susedné štáty, ale trvalo sa chcú usadiť v Európe.

V prvých ôsmich rokoch nového storočia dosahoval hospodársky rast kontinentu medziročne 5 %. Potom klesol na 3-4 % ročne. Je to veľmi málo, keď zoberieme do úvahy, že v rovnakom období vzrástol počet obyvateľov Afriky o 2,7 %.

Pokles rastu ekonomiky v posledných dvoch rokoch vyvolal prepad cien ropy na svetovom trhu. Silno zasiahol Nigériu, Angolu, Alžírsko a Sudán. Ekonomika krajín severnej Afriky sa rozložila aj v dôsledku Arabskej jari. Po nej sa hospodársky rast Egypta, Líbye a Tuniska zastavil. Spomínané krajiny mali v minulosti takmer 66-% podiel na hrubom domácom produkte kontinentu.

Iba tretina afrických štátov sa vyvíja hospodársky úspešne. Patria medzi ne aj Etiópia, Tanzánia, Rwanda a Pobrežie Slonoviny.

Afrika má však veľký hospodársky potenciál rastu. V prvom rade ho predstavujú milióny hektárov nedostatočne obrábanej a veľmi úrodnej pôdy. Kontinent na to, aby zabezpečil výživu svojim obyvateľom, má všetky predpoklady. Pravda, najprv však musí zvýšiť svoju produkčnú schopnosť.