Sociálna poisťovňa. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. augusta (TASR) – Aj sezónna práca môže prispieť k tomu, že poistenec splní nárok na dávku v nezamestnanosti. Podmienkou je, aby získal 730 dní poistenia v nezamestnanosti za posledné štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom. Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti,“ informoval TASR Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Považuje sa za ňu oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti priloží vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR