Bratislava 17. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Visar Kryeziu)
 
Amnesty International Slovensko (AIS) upozorňuje na nezrovnalosti vo výročnej správe Ministerstva hospodárstva SR o vývoze zbraní zo SR. Podľa mimovládnej organizácie je výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu “zavádzajúca a neposkytuje informácie o hodnote reálne vyvezených výrobkov obranného priemyslu”. TASR o tom informovala Kristína Kironská z AIS.

Ilustračné foto

“Upozorňujeme na nezrovnalosti vo vykazovaní vývozu zbraní, konkrétne na vývoze do Saudskej Arábie. Tento problém sa však týka vykazovania vývozu do všetkých krajín,” tvrdí mimovládka, ktorá za problematickú označila súhrnnú správu. AIS zistil, že údaje, ktoré Slovensko poskytlo v správach vyplývajúcich zo zmluvy o obchodovaní so zbraňami a registra konvenčných zbraní Organizácie spojených národov za rok 2016, uvádzajú, že Slovensko vyviezlo do Saudskej Arábie mínomety, raketomety, ťažké guľomety aj samopaly. “Vo výročnej správe za rovnaké vykazovacie obdobie však Saudská Arábia nefiguruje ako cieľová krajina vývozu. Z výročnej správy je teda možné mylne sa domnievať, že SR do Saudskej Arábie v roku 2016 nevyviezla žiadne zbrane,” uvádza sa v stanovisku mimovládnej organizácie.
Ministerstvo hospodárstva AIS 28. mája poskytlo vysvetlenie, že ide o “vývozné licencie vydané v rokoch 2013, 2014 a 2015 (spolu deväť prípadov), ktorých platnosť sa skončila vo februári 2016 (šesť prípadov) a v decembri 2016 (tri prípady). Do skončenia ich platnosti bolo možné tieto licencie čerpať, čo sa aj v skutočnosti dialo. Nešlo teda o vývozy povolené v roku 2016, ale o dočerpávanie licencií vydaných v roku 2013 a 2015, ktoré boli čerpané až do skončenia ich platnosti. Preto tieto informácie nie sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok 2016, ale sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok, v ktorom boli vydané”.
“Žiadame ministerstvo, aby okamžite zrušilo túto netransparentnú prax. Žiadame, aby metodiku spracovania výročnej správy upravovala právna norma, ktorá bude spĺňať odporúčania vyplývajúce zo zmluvy o obchodovaní so zbraňami, konkrétne bude uvádzať informácie o konkrétnych množstvách a hodnotách udelených licencií podľa jednotlivých kategórií, o skutočných transferoch konvenčných zbraní, o konečných užívateľoch či o dátume rozhodnutia o udelení licencie,” dodala vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko Kamila Gunišová.
TASR požiadala o aktuálne stanovisko Ministerstva hospodárstva SR.
 
Príspevok AIS upozorňuje na nezrovnalosti vo vykazovaní vývozu zbraní zo Slovenska zobrazený najskôr Hlavné správy.