Bratislava 9. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má v pláne odškodniť chovateľov ošípaných, ktorým boli nariadené veterinárne opatrenia na likvidáciu ošípaných kvôli africkému moru ošípaných. Redakciu informoval Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV SR

Na snímke pracovníci odnášajú ošípanú vo vreci do kafilérneho vozidla po vykonaní nariadeného preventívneho usmrtenia ošípaných v jednom z domácich chovov v obci Somotor časť Nová vieska pri Bodrogu, v ktorej sa potvrdil výskyt afrického moru ošípaných (AMO)

Chovatelia ošípaných budú môcť požiadať o odškodnenie prostredníctvom výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov zvierat – všetky informácie nájdu na stránke ministerstva www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&navID2=1344&sID=17&id=14407

 

Výška kompenzácie predstavuje:

Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 euro/kg

Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 kg1,40 euro/kg

 

Chovatelia musia doložiť:

 • vyplnenú Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1),
 • vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré je súčasťou výzvy,
 • doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
  na ktorý sa má dotácia poukázať,
 • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, nie starší ako tri mesiace,
 • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna
  a potravinová správa,
 • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna
  a potravinová správa,
 • kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne
  na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov.

Požiadať o odškodnenie môžu do 13. septembra 2019. Predovšetkým musia byť ukončené veterinárne opatrenia v danej oblasti. Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorí si splnili legislatívne požiadavky. 

Nahlásenie infikovaných zvierat štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ nenahlásil chov ošípaných miestnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, prosíme, aby tak bezodkladne urobil!

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj