Praha 16. decembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Pixabay)
 

Tento týždeň sa českí poslanci zaoberali prerokovaním novely občianskeho zákonníka, ktorá by mala umožniť zmenu pohlavia vyhlásením na úrade bez nutnosti chirurgických zákrokov. Podľa portálu Echo24.cz novelu pripravilo ministerstvo spravodlivosti a zároveň navrhlo povolenie v rozhodovaní o tejto záležitosti aj deťom od 12 rokov

Ilustračné foto

S návrhom na zavedenie úradnej zmeny pohlavia prišla verejná ochrankyňa práv Anna Šabatová.
Echo24 uvádza, že novelu súčasne presadzuje Jan Kněžínek, nástupca bývalého ministra spravodlivosti Roberta Pelikána. Šabatová odôvodnila svoju legislatívnu iniciatívu nasledovne: „Dôsledkom (súčasnej) právnej úpravy sú hlavne praktické problémy v živote trans ľudí, ktorí chirurgický zákrok z vážnych či osobných dôvodov podstúpiť nemôžu či nechcú, a úplné úradné zmeny pohlavia nemôžu dosiahnuť.”
Aj keď táto iniciatíva získala podporu od Českej pirátskej strany, lekárski odborníci upozorňujú na viacero možných ťažkostí, ktoré novela môže spôsobiť.
Jolana Kopsa Těšinová, prednostka Ústavu verejného zdravotníctva a medicínskeho práva 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, vidí predovšetkým možnú hrozbu aj v rozhodovaní o hospitalizácii.
„Zmena pohlavia bola dosiaľ podmienená chirurgickou premenou. A keď by teraz nemala byť, bude sa stávať, že človek bude mať úradne jedno pohlavie, ale orgány druhého pohlavia. To môže mať veľa praktických dopadov. Dnes musia byť napríklad v nemocniciach hospitalizovaní muži oddelene od žien a je otázka, ako sa to potom bude vnímať,” okomentovala prednostka.
 
Nízka veková hranice pre úradné nahlásenie
Podľa portálu bol ministerský návrh pripravený počas funkčného obdobia bývalého ministra Roberta Pelikána a počítal s možnosťou žiadosti o zmenu pohlavia nielen dospelými, ale aj deťmi od 12 rokov.
Zmena by mala byť v takom prípade možná so súhlasom zákonných zástupcov, celkom samostatne by sa dospievajúci mohli rozhodovať o tri roky neskôr.
Tak nízka veková hranica je neobvyklá v českom právnom prostredí. „V našich pomeroch Českej republiky, kde v podstate nedovoľujeme 16- či 17-ročným, aby rozhodovali o prijatí k hospitalizácii, aby dávali súhlas k jednoduchým výkonom, bojíme sa toho a vždy sa snažíme mať všade súhlas rodičov. Aktuálne sa schvaľuje hranica 15 rokov pre používanie osobných údajov a tu dávame vek 12 rokov pre takúto zmenu,” vyjadrila sa k tomu Jolana Těšinová.
Ministerstvo vnútra sa tiež postavilo proti novele: „Veková hranica 12 rokov pre zmenu pohlavia je z nášho pohľadu neprijatelne nízka.” Mimochodom by mohli vzniknúť ťažkosti s registráciou na matrike.
Portál uvádza, že by mohlo dôjsť napríklad k situácii, kedy sa narodí dieťa, ktoré má formálne dvoch rodičov rovnakého pohlavia. Pritom takúto možnosť v súčasnej dobe neupravuje žiadny český zákon.
 
Viac ako polovica krajín EÚ má jasno v úradnej zmene pohlaví
Novela o úradnej zmene pohlaví vznikla z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa dôvodovej správy ministerstva spravodlivosti najväčšia voľnosť v rozhodovaní o otázkach zmien pohlaví majú občania Malty, kde k úradnému uznaniu zmeny pohlaví stačí jednoduché vyhlásenie osoby, pričom nezáleží na veku. Osobné vyhlásenie stačí k úradnej zmene v Dánsku, Belgicku, Francúzsku, Grécku a Nórsku. Ale v 21 štátoch sa vyžaduje chirurgický zákrok a sterilizácia pre zavedenie zmeny pohlavia.
Právna úprava nie je jedinou diskutabilnou otázkou. Ďalším sporným bodom sa v jednotlivých krajinách stáva aj etický prístup k otázke pohlaví. Väčšina lekárov sa zhoduje v tom, že začatie takejto liečby nie je vhodné pre dospievajúcich ľudí pred pubertou.
 

Príspevok A je to tu: českí poslanci navrhujú zmenu pohlavia úradným vyhlásením pre 12-ročné deti zobrazený najskôr Hlavné správy.