Bratislava 17. októbra 2017 (HSP/Foto:ACEC)

O ocenenie Roma Spirit 2017 sa bude uchádzať v siedmich kategóriách 21 finálových nominácií. 
Ocenenie Roma Spirit

Prestížne oceňovanie Roma Spirit 2017 už po deviaty raz upriami pozornosť verejnosti na príklady pozitívnej praxe v zlepšovaní života a postavenia Rómov a spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku.
Prípravný a organizačný výbor Roma Spirit 2017 hodnotil 118 prijatých nominácií. Do finále postúpilo 21 nominácií, z ktorých vyberie medzinárodná Odborná porota a Porota Čin roka laureátov 9. ročníka.  Slávnostné odovzdávanie ocenení Roma Spirit 2017 sa bude konať 26. novembra 2017 v Divadle Aréna a záznam bude vysielaný 9. decembra na Dvojke.
Nominácie na Roma Spirit 2017 bolo možné zaslať do 15. septembra v siedmich vyhlásených kategóriách: Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Kultúra, Osobnosť a Čin roka.
Všetkých 118 právoplatne prijatých nominácií hodnotili členovia Prípravného a organizačného výboru Roma Spirit 2017 najmä podľa obdobia realizácie, dosiahnutých výsledkov, originality a kreativity riešenia, pozitívneho vnímania verejnosťou, či motivačného vplyvu na okolie. „Vážim si prácu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Som rád, že sú organizácie a osobnosti, ktoré nepoľavujú a dlhodobo riešia vznikuté problémy, a teším sa, že ich môžeme každoročne za ich úsilie verejne oceniť,“ reagoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. 
Členmi Prípravného a organizačného výboru Roma Spirit 2017 sú: autorka myšlienky Roma Spirit Ľubomíra Slušná – Franz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravazs, hudobník Vlado Sendrei, výskumníčka Zuzana Havírová, riaditeľka Dvojky Marta Gajdošíková, riaditeľka komunikačného oddelenia Slovenských elektrární Lívia Nogová, novinárka Jarmila Vaňová, sociologička Silvia Porubänová, výskumníčka Jarmila Lajčáková, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský, moderátorka Rádia Expres Oľga Džupinková, poradca štátneho tajomníka MŠ SR Ján Hero a riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Magdaléna Rothová.
„Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zaslali nomináciu na Roma Spirit, poukázali na nasledovaniahodné príklady úspešného spolužitia Rómov a Nerómov, či riešenia zlepšujúce život jednotlivcom i komunite,“ vyhlásila Magdaléna Rothová. „Gratulujeme všetkým nominovaným a ďakujeme im za ich energiu a odhodlanie. Teší nás, že opätovne máme dôkazy, že kde je vôľa, tam je i cesta,“ dodala.

1. KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA
Občianske združenie Ďakujem – „Paľikerav“, Šarišské Bohdanovce
Nominácia za podporu rómskych študentov a ich realizáciu knižného klubu, besied a videorecenzií, prostredníctvom ktorých búrajú predsudky, a svojím inovatívnym spôsobom motivujú k vzdelávaniu.
Združenie mladých Rómov, o.z., Banská Bystrica
Nominácia za kreovanie novej generácie Rómov, ktorá je hrdá na svoj pôvod, orientovaná na vzdelanie a aktívny prístup k životu, a za ich aktivity, ktoré majú dosah aj na tvorbu štátnych politík.
Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza
Nominácia za dlhodobú a systematickú realizáciu aktivít podporujúcich zlepšenie podmienok a rozvoj miestnej komunity nielen prostredníctvom nízkoprahových aktivít pre deti a mládež.

2. KATEGÓRIA MÉDIÁ
Branislav Oláh, Detva
Nominácia za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú aj blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií nekompromisne bojuje proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii.
Zuzana Kovačič Hanzelová, Bratislava
Nominácia za vysoko profesionálny žurnalistický prístup, podávanie reálneho obrazu na základe overených faktov pri spracúvaní reportáží s rómskou problematikou, špeciálne za reportáže v Žiline a Moldave nad Bodvou.
Roman Cuprik, Bratislava
Nominácia za novinársku prácu, komentáre a blogy, ktorými upriamuje pozornosť verejnosti na dôležité rómske témy a nabáda Rómov a Nerómov k spolupráci a harmonickému spolužitiu.

3. KATEGÓRIA OBEC A MESTO
Zamutov
Nominácia za aktivity v prospech rómskej komunity, ktoré napomáhajú riešeniu konkrétnych problémov s osobným nasadením a nápadmi a ktoré vnášajú novú energiu v snahe zlepšovať život v obci nielen Rómom.
Ulíč
Nominácia za dlhodobú, detailne premyslenú a na prax s rómskou komunitou zameranú prácu, ktorej výsledkom je zníženie socio-ekonomických rozdielov medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom.
Raslavice
Nominácia za komplexný prístup k riešeniu situácie Rómov, okrem iného vybudovaním komunitného centra, sociálnej či terénnej práce a obecného podniku „Pomoc k svojpomoci“, v rámci ktorého bolo zamestnaných už 50 Rómov.
 
4. KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ
Kovotvar, v.d., Kúty
Nominácia za príklad pozitívnej praxe pri rovnocennom prístupe v zamestnávaní Rómov a Nerómov, za nasledovaniahodný prístup k rómskym zamestnancom bez predsudkov a za poskytnutie šance uplatniť sa na trhu práce.
Patrik Branda King Barber, Banská Bystrica
Nominácia za podnikateľský projekt holičstva, ktorý vybudoval len 23-ročný Patrik. Zamestnáva Róma i Neróma a v praxi ukazuje, ako mladí Rómovia môžu s hrdosťou vykročiť za svojím snom a zažiť úspech.
Stredisko odbornej prípravy OSZZS SR, Bratislava
Nominácia za viac ako 10-ročnú spoluprácu na projekte Zdravé komunity, za profesionálny a ľudský prístup pri tvorbe a realizácii vzdelávania asistentov osvety zdravia v poskytovaní prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

5. KATEGÓRIA OSOBNOSŤ
Ing. Rastislav Baláž, Trenčín
Nominácia za dosiahnuté výsledky vo vede a vývoji moderných technológií doma aj v zahraničí, prostredníctvom ktorých búra stereotypy a je dôkazom toho, že vzdelaním a vôľou je možné dosiahnuť kariérny i spoločenský úspech.
MUDr. Peter Rác, Nemšová
Nominácia za úspešnú lekársku prax a uznanie v radoch odbornej verejnosti i prejavením dôvery pacientov, za profesionálny prístup a odbornosť, ktorou viac ako 20 rokov prispieva k búraniu stereotypov a predsudkov v spoločnosti.
Martin Daniel, Skalica
Nominácia za inšpiratívny príklad prekonávania životných prekážok, napriek ktorým si aj mladý Róm môže ísť úspešne za svojím snom, prekonať sám seba, pôsobiť ako úspešný aktívny športovec a získať titul Majstra SR v hokejbale.
 
6. KATEGÓRIA KULTÚRA
Ján Šándor, Prievidza
Nominácia In memoriam za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry prostredníctvom rómskych rozprávok a poviedok, v ktorých dominovala výchova k zodpovednosti, úcte k človeku a rodine.
Jozef Banyák, Bratislava
Nominácia za prínos do slovenskej audiovizuálnej tvorby, kde ako scénarista a režisér vytvoril desiatky rozprávok, dokumentov a publicistických relácií, a za jeho objavovanie mostov medzi etnikami a hľadanie porozumenia medzi ľuďmi.
Tibor Huszár, Pezinok
Nominácia In memoriam za výnimočný prínos do slovenskej fotografie, nezameniteľný prístup a autenticitu v divadelnej, portrétovej i dokumentárnej fotografii a verné zachytenie humanity a slobody vo fotografii aj v knihách, nielen v portrétoch v zbierke Cigáni.
 
7. KATEGÓRIA ČIN ROKA
Klaudia Oláhová a Lukáš Oláh, Košice
Nominácia za vytvorenie dokumentu o putovných načúvacích prístrojoch pre hluchonemé deti, ktorý je nápomocný pre mnohých rómskych aj nerómskych rodičov.
Robert Pokuta, Žehra
Nominácia za odvážny čin záchrany detských životov, kedy v ohrození vlastného života vytiahol päť detí z horiaceho domu.
Robert Kirchhoff, Bratislava
Nominácia za natočenie dokumentárneho filmu s témou rómskeho holokaustu Diera v hlave, ktorý vznikol na základe 13-ročného vedeckého výskumu venujúcemu sa holokaustu Rómov a Sintov počas 2. svetovej vojny.

Zaujímavé fakty o Roma Spirit
Vyhlasovateľmi 9. ročníka Roma Spirit 2017 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Generálny partner sú Slovenské elektrárne, hlavný partner Divadlo Aréna a partner kategórie Čin roka Rádio Expres. Záštitu nad ocenením Roma Spirit 2017 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 9 rokov bolo nominovaných 1 077 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 47 laureátov, medzi inými aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní. Od roku 2016 pribudlo aj ocenenie v kategórii Kultúra, osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka.
Redakciu informovala Stanislava Murínová z ACEC.