Bratislava 24. mája 2018 (HSP/Foto:Pixabay)
 
Päťdesiat mimovládnych organizácií a iniciatív vyzvalo poslancov NR SR, aby hlasovali proti zákonu na obmedzenie potratov. Dôvodom ich výzvy nie je skutočnosť, že zákon na ochranu nenarodených detí podávajú poslanci Ľudovej strany – Naše Slovensko, ale fakt, že trvajú na pokračovaní v zabíjaní nevinných detí a pokračovaní genocídy na vlastnom národe

Ilustračné foto

Ako jeden z argumentov pre ďalšie zabíjanie nenarodených detí 50 organizácií uvádza: „Snahy o obmedzenie práva na interrupciu dehonestujú ženy, pretože vychádzajú z predpokladu, že nie sú schopné robiť zodpovedné a uvážené rozhodnutia o svojom živote a zdraví,“ čo je už samo o sebe nezmysel, pretože ženy nerobia rozhodnutie o svojom zdraví, ale o živote a smrti svojho dieťaťa, ktoré je úplne inou bytosťou, na čo pamätalo už staré rímske dedičské právo.
Ochranu života žiadajú organizácie aj cez ľahší prístup k interrupciám: „Ak nám skutočne ide o ochranu života, sústreďme sa na také opatrenia, ktoré podporujú ženy a sú efektívne pri znižovaní počtu interrupcií. Zabezpečme ženám prístup k moderným formám antikoncepcie. Postarajme sa o prístup k nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve a k objektívnej sexuálnej výchove na školách. Presadzujme opatrenia, ktoré podporujú rodovú rovnosť v oblastiach verejného aj súkromného života. Snažme sa o odstraňovanie diskriminácie žien a o to, aby zodpovednosť za domácnosť a starostlivosť o rodinu nebola výlučne na ich pleciach. Robme kroky, ktoré zlepšia kvalitu sociálnych a zdravotníckych služieb pre ženy a deti. Riešme problém chudoby, ktorej čelia najmä matky samoživiteľky, viacčlenné rodiny či rodiny z marginalizovaných skupín. V neposlednom rade odstráňme prekážky, ktorým už v súčasnosti ženy čelia pri prístupe k interrupciám, ako sú napríklad čakacie lehoty, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky,“ vyzývajú organizácie na ešte ľahší prístup žien k možnosti zabiť svoje dieťa. Pod pláštikom pekných slov o pseudoprávach sa snažia ukryť svoju túžbu ešte zhoršiť už tak zlý stav na poli potratov. Potratom bolo na Slovensku od jeho zlegalizovania zabitých milión ľudí, ale týmto organizáciám to nestačí a volajú po ďalšej krvi, po ďalších zabitých ľuďoch.
Opätovne uvádzajú argument, že žena môže rozhodovať o svojom tele: „pre ženy je osobná sloboda neoddeliteľne spojená s rozhodovaním sa o ich vlastnom tele, teda i tehotenstve.“ Žiaľ, predstavitelia 50 organizácií zámerne ignorujú, že dieťa vyvíjajúce sa v tele matky je individuálnou bytosťou.
 
Mimovládne organizácie a iniciatívy:
Možnosť voľby
ASPEKT
Občan, demokracia a zodpovednosť
Slovensko-český ženský fond
OZ Odyseus
Platforma žien Slovenska
Portál Ženy v meste
Kapitál – kultúrno-spoločenský mesačník
APART Collective
Konsent
Redakčný kolektív portálu Feminist.fyi
Ženské kruhy – občianske združenie
PRIDE Košice
Sapliq
Glosolália – rodovo orientovaný časopis
Únia materských centier
o.z. ŽENA V TIESNI
PLÁN B, n. o.
OZ HANA
OLYMP, o. z.
Iniciatíva Inakosť
Poradenské Centrum Nádej
Dúhový PRIDE Bratislava
KOTVA n. o. Trebišov
Nomantinels
OZ POMOC RODINE
o.z. TransFúzia
EsFem
Helsinský výbor za ľudské práva na Slovensku
Nadácia otvorenej spoločnosti
Aliancia žien Slovenska
Aliancia žien – Cesta späť
PROGRESFEM, o. z.
QUO VADIS, o. z.
Iniciatíva Povstanie pokračuje
United Colours Of Footbal, antirasistický futbalový festival
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
Kundy Crew – feministická umelecká skupina
Divadlo na Vysokej Nohe
Prešovská rozvojová agentúra
Nie v našom meste, platforma, Banská Bystrica
Women Institute Slovakia o. z.
Česká ženská lobby (zastupuje 35 členských organizácií)
proFem
ACORUS
Prostor pro rodinu
Otevřená společnost
ROSA
Manushe
 
 
Príspevok 50 neziskových organizácií, ktoré chcú pokračovať v zabíjaní nenarodených detí, napísalo list poslancom zobrazený najskôr Hlavné správy.