Spoločenské a kultúrne akcie sú presne tými miestami, kde sa očakáva od prítomných určitý spôsob správania či už ide o bežné stretnutia, priateľské, pracovné alebo kultúrne podujatia, ktoré nanajvýš vyžadujú etiketu, zahŕňajúcu základy slušného správania.

Takže predtým, ako na nejakú spoločenskú udalosť vyrazíte, vedzte, že pravidlá platia pre všetky miesta kultúrneho vyžitia, ale aj osobný styk.

Bright Side zhromaždil niekoľko pravidiel, ktoré môžu spraviť váš život (aj tých druhých) príjemnejším.