Skalica 14. júna 2018 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)
 
V nedeľu 10. júna 2018 slávnostnými fanfárami, príhovorom primátora Skalice Ľudovíta Baráta a zakladateľa a dramaturga festivalu Jána Slávika v jezuitskom kostole vstúpil tento festival  večerov hudby v Skalici do svojho desiateho ročníka. Tento ročník je venovaný pamiatke bývalého primátora Skalice Stanislava Chovanca, ktorý stál pri zrode tohto festivalu a mnohé roky ho podporoval a 23. mája 2018 po ťažkej chorobe zomrel. Jeho organizátormi sú Mesto Skalica, Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha v Skalici a Moyzesovo kvarteto. Všetky koncerty jubilejného 10 ročníka sa konali v jezuitskom kostole.

Snímka z minulého ročníka hudobného festivalu Divergencie

 
V prvom koncerte sa skalickému publiku už po siedmy krát na tomto festivale predstavila Slovenská filharmónia, založená v r. 1949, s dirigentom Leošom Svárovským a spoluúčinkoval Slovenský filharmonický zbor, založený r. 1946, pod vedením Jozefa Chabroňa. Na violončelo hral Ján Slávik. Skalickému publiku sa predstavili  piesňou Eugena Suchoňa _1908 – 1993/ Aká si mi krásna, skladbou Antonína Dvořáka /1841 – 1904/ Klid pre violončelo a orchester, B 173 Rondo pre violončelo a orchester, op. 94, zborom z 3 dejstva opery Veselé panie windsorské “o susser Mond”, od Otta Nicolaia /1810 – 1849/, Zborom janičiarov z 3 dejstva opery Únos zo serailu, od Wolfganga Amadea Mozara /1756 – 1791/, Synfóniou č. 6 F dur, op. 68 Pastolálna” Veslelé stretnutie vidiečanov. Alegro Hromy a búrka. Allegro Pieseň Pastiero. Allegretto od Ludwiga von Bethovena /1770 – 1827/ a  na záver  Hallelujah z oratória Mesiáš od Georga Fridricha Händla /1685 – 1759.
V pondelok 11. júna sa predstavili spoločnou hrou Moyzesovo kvarteto, komorný súbor slobodného kráľovského mesta Skalica založený v roku 1975, v zložení Jozef Horváth, František Torok, Alexander Lakatoš a Ján Slávik a Janáčkovo kvarteto, ktoré vzniklo na brnenskom konzervatóriu v r. 1947, v zložení Miloš Vacek, Richard Kružík, Jan Řezníček, Břetislav Vybíral. Poézia a próza zaznela v  prednese herečky Božidary Turzonovovej. Zaznela premiéra Egona Kráka /1958 – / Carnivore – Okteto pre štvoro huslí, dve violy a dve violončelá a od Felixa Mendelssohna – Bartholdyho /1809 – 1847/ Okteto pre štvoro huslí, dve violy a dve violončela Es dur op. 20 Allegro moderato mo con fuoco Andante Scherzo, Allegro leggierissimo Presto.
V utorok 12. júna sa predstavil súbor 5 lesných rohov Corni di Bratislava, založený v roku 1984. Predniesli Slávnostnú fanfáru Jiřího Churáčka /1960/ , Kvarteto B dur Andantino Allegro od Leopolda Eugena Měchuru /1804 – 1870/, Věno Bedřicha Smetanu /1824 – 1884/, Loveckú serenádu Marcia Ľudovíta Rajtera /1906 -2000/ Slávnostný pochod Alojza Provazníka /1856 – 1938/, Pochod z opery Čarostrelec Carla Mariu von Webera /1786 – 1826/, Bagatelle od Andreasa Ostina /1972/, Kvarteto Es dur Fridricha dionysa Webera /1766 – 1842/, Le Rendez – vous de chasse Gioachino Rossiniho /1792 – 1868/ a na záver slávnostnú fanfáru z opery Popelka Jozefa Richarda Rozkošného /1833 – 1913/.
Posledný štvrtý koncert jubilejného 10. ročníka Divergencií 2018 otvorili príhovormi  13. júna zakladateľ, organizátor a dramaturg festivalu Ján Slávik a primátor Skalice Ľudovít Barát a zaplnené auditórium jezuitského kostola si v podaní Slovenského komorného orchestra, ktorý bol založený v roku 1960, vedeného Ewaldom Danelom, Moyzesovho kvarteta a Stanislava Masaryka, ktorý hral na trúbke, vypočulo skladby Anonia Vavaldiho /1678 – 1741/ Sinfónia G dur RV146, Allegro, Andante, Presto, Georga Philippa Telemanna /1681 – 1767/ Sonáta D dur pre trúbku a orchester, Moderatto e grazioso, Largo, Vivace, Edwarda Elgara /1857 – 1934/ Introdukcia a Allegro pre sláčikové kvarteto a orchester, Modrato Alegretto Allegro, Eugena Suchoňa /1908 – 1993/ Serenáda op. 5 ESD 50b, Pochod, Uspávanka, Scherzo, Nocturno, Finale, Belu Bartóka /1881 – 1945/ Rumunské ľudové tance Sz. 68
Koncerty festivalu Divergencie 2018, sviatky hudby, ktoré uspokojili i tých najnáročnejších poslucháčov, sa stretli s vysokým záujmom verejnosti zo Skalice i okolia. Zaplnené auditórium jezuitského kostola odmenilo profesionálne výkony všetkých účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom a standing ovation a vyslovili túžbu aby tento festival pokračoval aj v budúcich rokoch.
Ľudovít Košík
 
Príspevok 10. ročník medzinárodného hudobného festivalu Divergencie 2018 zobrazený najskôr Hlavné správy.