Vrakunčania upozorňujú sobotným Motovýjazdom na toxické skládky. Riešenia máme!

Vrakunčania už tretí rok organizujú Motovýjazd, kvôli odstráneniu toxickej skládky, ktorá presakuje do spodných vôd. Dokonca si našli vlastného odborníka na ...